۷۲,۰۰۰ تومان

مدیوم ژل سنگین براق بیسیک لیکوئیتکس.
مدیوم بسیار سنگین، رد قلمو را محو می کند و بعد از خشک شدن رنگ را شفاف و براق می کند.
ترکیب این مدیوم با رنگ اکریلیک باعث افزایش حجم رنگ ، افزایش شفافیت و کاهش زمان خشک شدن رنگ می شود.
میتواند با آب تا 25% رقیق شود.
باعث افزایش عمق رنگ می شود.
زمانی که رنگ با ژل ترکیب می شود رنگ آن تغییر می کند اما پس از خشک شدن به رنگ اولیه برمی گردد.