۷۰,۰۰۰ تومان

مدیوم تکسچر اکریلیک با بافت مشابه با گدازه های آتـشنشانی لیکوئیتکس.
یک ژل روشن با ذرات کوچک سیاه و سفید که یک بافت جدیدی را به سطوح نقاشی اضافه می کند.
هنگامی که با رنگ های شفاف، یا نیمه شفاف مخلوط می شود، جلوه ای چشمگیر به وجود می آورد و کیفیت ظاهری سیاه و لک دار آن بیشتر به چشم می خورد.
یک ژل خالدار سیاه و سفید که حاوی دانه های تیره کوچک، صاف و شش ضلعی است.
وقتی که خیس است خاکستری به نظر می رسد اما بعد از خشک شدن بافتی شبیه به گدازه های سیاه را می دهد.
هنگامی که با رنگ های شفاف و نیمه شفاف ترکیب شود، کیفیت ظاهری سیاه و سفید آن واضح تر خواهد شد.
هنگامی که با رنگ اینترفرانس لیکوئتکس مخلوط شود یک افکت رنگی دراماتیک را به نقاشی خواهد داد.