۷۰,۰۰۰ تومان

مدیومی با بافت ضخیم، ساتین ونسبتا مات.
عالی برای اضافه کردن بافت به اشکال رنگ شده است.
با از هم گسسته کردن لایه های این ژل می توانید به اثر خود بافت ریش ریش شده بدهید.
این ژل متخلخل ضخیم، هنگامی که خشک می شود، اثر انعطاف پذیری با یک پوشش مات را می دهد.
اضافه کردن مدیوم ژل براق یا مدیوم ژل خیل براق برای کاربرد آسان تر و برای افزایش چسبندگی در حالی که مرطوب است.
این ژل ضخیم بعد ار خشک شدن یک بافت انعطاف پذیر می دهد.
با استفاده از قلم مو و کاردک نتیجه بهتری خواهید داشت.