۱۰۲,۰۰۰ تومان

مدیوم براق و وارنیش لیکوئیتکس.
مدیوم و وارنیش که به صورت مایع براق و شفاف است.
مدیوم همه منظوره ، فرموله شده برای مخلوط شدن با تمام رنگ های اکریلیک لیکوئیتکس و مدیوم ها.
به منظور افزایش غلظت و شدت رنگ، افزایش شفافیت، براق بودن، سهولت و روانی رنگ و افزایش انعطاف پذیری و چسبندگی لایه رنگ، به رنگ اکریلیک اضافه می شود.
برای محافظت از نقاشی و ایجاد سطح براق، به عنوان یک لایه محافظ و غیر قابل نفوذ استفاده شود.
هنگامی که خیس است به صورت نمیه شفاف بوده بعد از خشک شدن شفاف و روشن خواهد شد.
بعد از خشک شدن به سطحی مقاوم و انعطاف پذیر و غیر چسبنده که در برابر گرد و خاک مقاوم است تبدیل می شود.