۷۲,۰۰۰ تومان

خمیر مدلسازی بسیار سبک، انعطاف پذیر و ضخیم قابل استفاده در برنامه های کاربردی که در آن وزن یک عامل است.
ثابت و ماندنی، زرد نمی کند.
سفت و محکم می باشد و بعد از خشک شدن ضد آب است.
قابل استفاده برای رنگ های اکریلیک.