۷۰,۰۰۰ تومان

ژل غلیظ سازی لیکوئیتکس.
ژل افزودنی نقاشی مات، شفاف وغلیظ.
ژل غلیظ سازی مناسب برای رنگ های محلول در آب و اکریلیک و مدیوم های اکریلیک.
زمان خشک شدن بین ۲۴ ساعت تا ۷ روز بسته به مقدار استفاده شده مدیوم در رنگ اکریلیک یا مدیوم اکریلیک می باشد.