۷۰,۰۰۰ تومان

ایجاد بافت سفید مات، ضخیم.
یک ژل غلیظ و درشت که حاوی اندازه های نامنظم به شکل پوسته سفید و مات می باشد.
می توان برای ایجاد اثرات شاخ و برگ در مناظر با مخلوط کردن آن با رنگ مات و یا گلیزینگ در هنگام خشک استفاده شود.
دارای افکت یا بافتی شبیه به دانه های برف و یا نارگیل را دارد.
بافت پوسته سفید بیشتر ظاهرمی شود زمانی که با رنگ های شفاف یا نیمه شفاف و یا مقدار کمی رنگ غیر شفاف مخلوط شود.