۵۷,۶۰۰ تومان

جهت استفاده برای رنگ های اکریلیک.
این مدیوم باعث افزایش شفافیت رنگ می شود و از رنگ محافظت می کند.
به عنوان وارنیش نهایی استفاده می شود و اثر را براق می کند.