۴۷۵,۲۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان

یک نوع چسب که دارای دوام و چسبندگی برای متریال های مختلف و قابل استفاده برای ساخت رنگ های اکریلیک.
ایده ال برای نقاشی حجمی.
چسبندگی رنگ افزایش می دهد.