۴۰۸,۰۰۰ تومان

مدیوم ژل براق جهت استفاده برای رنگ های اکریلیک.
ژل براق، قابلیت ترکیب شدن با انواع رنگ های اکریلیک را دارد.
قابلیت استفاده بر روی بوم، کاغذ، دیوار، چوب و فلز.
این مدیوم باعث براق شدن و حجیم شدن رنگ اکریلیک برای ایجاد انواع بافت می باشد.