۴۰۸,۰۰۰ تومان

مدیوم ژل غلیظ براق جهت استفاده برای رنگ های اکریلیک.
ژل غلیظ براق قابلیت ترکیب شدن با انواع رنگ های اکریلیک را دارد.
این مدیوم باعث براق شدن و حجیم شدن رنگ اکریلیک برای ایجاد انواع بافت می باشد.