۳۴,۸۰۰ تومان۶۶,۰۰۰ تومان

خمیر دورگیر شیشه آیدیا مایمری (لاینر).
می توانید طرح مورد نظر را روی کاغذ کشیده و پشت شیشه بچسبانید.
با استفاده از خمیر دورگیر ویترای خطوط را ترسیم کنید.
بعد از دو ساعت که کاملا خمیر خشک شد با رنگ شیشه سطوح داخلی را رنگ کنید.
خمیر دورگیر پایه تینر بوده که بعد از خشک شدن ثابت و قابل شستشو هستند.
ضخامت خمیر دورگیر را می توان متناسب با تنظیم فشار دست به تیوپ کنترل کرد.
دارای 12 رنگ و در سایز 20 میل موجود است.
محصول ایتالیا