۲۳۱,۶۰۰ تومان

مدیوم ژل مات جهت استفاده برای رنگ های اکریلیک.
ژل مات قابلیت ترکیب شدن با انواع رنگ های اکریلیک را دارد.
قابلیت استفاده بر روی بوم، کاغذ، دیوار، چوب و فلز.
این مدیوم باعث مات شدن و حجیم شدن رنگ اکریلیک برای ایجاد انواع بافت می باشد.