۲۷۸,۴۰۰ تومان

مدیوم ژل مات غلیظ جهت استفاده برای رنگ های اکریلیک.
این مدیوم باعث مات شدن و حجیم شدن رنگ اکریلیک برای ایجاد انواع بافت می باشد.
مدیوم ژل مات اکریلیک درخشندگی رنگ را افزایش می دهد.