۲۱۱,۲۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان

حلال و خشک کننده مناسب رنگ روغن.
حلال و خشک کننده مناسب برای رنگ های روشن و شفاف است.
باعث افزایش درخشندگی و شفافیت رنگ ها می شود.
باعث کاهش زرد شدن رنگ می شود.