۴۰۳,۰۰۰ تومان

به دلیل اینکه اکریلیک زود خشک می شود و با ماهیت خیس بودن رنگ برای تکنیک خیس در خیس متناقض است، ریتاردر زمان بیشتری را برای انجام این تکنیک به عنوان مدیومی که زمان خشک شدن را افزایش می دهد در اختیار ما می گذارد.
افزایش زمان خشک شدن رنگ های اکریلیک.