۷۶۸,۰۰۰ تومان

جسو مایمری مناسب برای آماده سازی زمینه هایی با خاصیت قلیایی، زیرسازی نقاشی و همچنین آماده سازی بوم.
می توان آن را با آب رقیق کرد.
بعد از 30 دقیقه کاملا خشک می شود.
مناسب برای زیرسازی مقوا، بوم، چوب و …
بعد از 24 ساعت می توان روی سطح کار کرد
در سایز 500 میل موجود است.
محصول ایتالیا