۵۴,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

وارنیش مات رنگ روغن و رنگ اکریلیک.
با مخلوط کردن این وارنیش با وارنیش براق در اندازه مناسب، می توانید اثر اطلسی رنگ مورد نظر خود را بسازید و با ترکیب این اثر با رنگ های زنده می توانید ازآن رنگ ها محافظت و نگهداری کنید.
این وارنیش بدون رنگ بوده و اثر را براق نمی کند.
این محصول دومنظوره بوده جهت رنگ روغن و رنگ اکریلیک.