۲۳,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: معنا و صورت در معماری معاصر غرب
نويسنده: مهدی قندی، میلاد رضازاده، مهسا رضازاده
انتشارات: نگارستان هنر
تعداد صفحات:112