۷۳,۴۰۰ تومان

حلال رنگ شیشه مونت مارت قابل استفاده جهت رقیق کردن رنگ شیشه.
سرعت خشک شدن رنگ را بالا می برد.