۲۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: مجموعه مقررات ملی در طراحی معماری ساختمان‌های مسکونی راهنما و پاسخنامه آزمونهای معماری نظام مهندسی در صلاحیت طراحی
نويسنده: علیرضا صالحی
انتشارات: پرهام نقش
تعداد صفحات: 228