۴۰,۳۰۰ تومان۱۳۸,۳۰۰ تومان

قلمو زمینه سرکج پارس آرت 1208.
مناسب برای رنگ روغن، اکریلیک.
موی زبر مصنوعی.
دارای 4 شماره 0، 1، 2 و 3 می باشد.