۳۸,۰۰۰ تومان۳۸۹,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد پارس آرت 2122.
قلمو سرگرد با موی نرم مصنوعی، دسته کوتاه.
مناسب اکریلیک، آبرنگ، و هنرهای دستی.
شامل 19 قلمو با شماره های 0/4، 0/3، 0/2، 1، ۲، ۳، ۴، 5، ۶، 7، ۸، 9، ۱۰، ۱۲، 14، 16، 20 و 24 می باشد.
محصول چین