۱۸,۴۰۰ تومان۱۰۰,۸۰۰ تومان

قلمو زبان گربه ای پارس آرت سری 1112.
با موی طبیعی با دسته بلند.
مناسب برای رنگ روغن و طراحی سیاه قلم.
در شماره های 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 24 موجود می باشد.