۱۹۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: الگو و برش به روش متری لباس زنانه
نويسنده:وینفرد آلدریچ
مترجم: پریشهیرمفرح
انتشارات: قطره
تعداد صفحات: 228