۷۰,۰۰۰ تومان

حفظ دوام نقاشی رنگ اکریلیک (وارنيش نهايی)
پس از استفاده لایه ای مقاوم، انعطاف پذیر و ماندگار ایجاد می کند.
پس از خشک شدن کامل رنگ استفاده شود.
زرد نمی کند.