۱۵۰,۳۰۰ تومان

این ژل دارای دوام و استحکام بسیار عالی می باشد.
به تنهایی یا در ترکیب با رنگ های اکریلیک قابل استفاده است.
در صورت ترکیب با رنگ میزان شفافیت، عمق و درخشندگی آن افزایش می یابد و از غلظت آن نمی کاهد.
با استفاده از آب یا مدیوم ها قابل رقیق کردن می باشد.