۷۲,۰۰۰ تومان۲۲۳,۶۰۰ تومان

خمیر برجسته کاری (مدلینگ پیست).
این محصول دارای بافت سنگین، برای ایجاد ابعاد و ایجاد پوشش است.
این مدیوم را می توان به صورت کاربردی با یک کاردک با رنگ مخلوط کرد.
زمانی که با رنگ ترکیب می شود کمی باعث روشن شدن رنگ می شود.
حجم آن را کاملا حفظ کرده و پس از خشک شدن ترک نمی خورد.
ایده آل برای بافت و هنر استنسیل.
در سایز 250 و 100 میل موجود است.