۱۳۸,۰۰۰ تومان

اسپری ورنی مات اکریلیک پ ب اُ با کاربردی آسان.
این محصول به خوبی روی سطح می نشیند و پس از خشک شدن ماتی یکدستی ایجاد می کند.
خصوصیت ویژه این ورنی ان است که پس از خشک شدن در عین براق نبودن شفاف است.