۱۳۸,۰۰۰ تومان

این محصول به خوبی روی سطح می نشیند و پس از خشک شدن ماتی یکدستی ایجاد می کند

خصوصیت ویزه این ورنی ان است که پس از خشک شدن در عین براق نبودن شفاف است

پیش از استفاده آن را خوب تکان دهید

ورنی را تنها یکبار و در یک جهت روی کار بپاشید

در صورت کهنه شدن لایه این ورنی می توان با حلال آن را از روی تابلو پاک کرد و ورنی تازه زد