۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک وارنیش نهایی نرم و قابل انعطاف.
از اثر هنری شما حفاظت می کند.
بسیار شفاف است و باعث افزایش دوام و درخشندگی رنگ می شود.