۶۵,۸۰۰ تومان۶۹,۶۰۰ تومان

رنگ شیشه پایه آب پ ب اُ.
این رنگ ها پایه آب هستند و به طور یکنواخت بر زمینه کار پخش می شوند.
این رنگ ها برای ایجاد حداکثر درخشندگی بر روی شیشه، از شفافیت بالایی برخوردارند.
این رنگ ها به خوبی به سطوح صاف مانند شیشه، کاشی و فلز می چسبند.
برای شستن آن ها از ماشین ظرشویی یا برس های زبر استتفاده نکنید.
پایداری رنگ ها نسبت به نور زیاد است.
همه رنگ های ویترای با یکدیگر قابل ترکیب هستند.
در 30 رنگ متنوع و در سایز 45 میل موجود است.
محصول فرانسه