۱۳۶,۵۰۰ تومان

ژل تکسچر شن زرد اکریلیک پ ب اُ (افکت مدیوم نقاشی).
مدیوم غلیظ همراه با دانه های ریز شن.
ژل ریز دانه که بافت آن بعد از خشک شدن سطح مشابه شن می شود.