۷۰۸,۰۰۰ تومان

رنگ‌های ساخته شده از مواد مرغوب.
امکان استفاده بر روی کاغذ و مقوا قابل.
استفاده به صورت خالص یا ترکیب شده با آب با امکان ترکیب رنگ‌ها و ایجاد طیف متنوع از رنگ‌ها.