۳۳۸,۵۰۰ تومان

ست قلمو سرتخت ره آورد سری 9797.
با موی زبر مصنوعی، دسته زیمنسی آبی رنگ.
مناسب اکریلیک و رنگ روغن.
دارای 7 قلمو به شماه های 0، 2، 4، 6، 8، 10 و 12 می باشد.