۶۵,۰۰۰ تومان۶۷,۷۰۰ تومان

ژل ایجاد بافت شن ریوز مناسب برای رنگ اکریلیک.
به منظور ایجاد بافت شن در نقاشی اکریلیک مورد استفاده قرار می گیرد.
معمولا با رنگ ترکیب شده و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.