۱۶۷,۴۰۰ تومان

انتشار عالی رنگ دانه ها بر روی سطح کار.
دارای رنگ های تند و خالص.
دارای بالاترین درجه روشنایی.
دارای بالاترین درجه مقاومت در برابر نور.