۱۷۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: آموزش گام به گام راندو در معماری
نويسنده: آرتور امیدآذری
ویراستاران: مریم معصومی، مریم جعفربگلو
انتشارات : یساولی
تعداد صفحات: 242