۴۳,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

ابزار پلاستیکی روناس در شکل های مختلف.
این محصول در دو ست با وردنه(7 عدد) و بدون وردنه(6 عدد) موجود است.