۱۵,۰۰۰ تومان

مایع تمیز کننده قلمو و پالت روشان.
مقداری از مایع را در ظرفشویی ریخته و قلمو را کاملا به آن آغشته نمایید و با آب شستشو دهید.
برای قلمو های بسیار خشک مایع را کمی با آب رقیق نمایید و برای مدتی قلمو را در آن قرار دهید.