۵۵,۶۰۰ تومان۶۹,۱۰۰ تومان

قلمو سرگرد بامبو
این قلمو دارای موی نرم و مصنوعی.
مناسب برای ایجاد بافت، خوشنویسی و طراحی می باشد.
این قلمو دارای سه سایز کوچک و بزرگ و متوسط می باشد.
محصول چین