۱۱۴,۰۰۰ تومان

افزايش سياليت و یا شفافيت رنگ روغن و نیز افزایش روغن موجود در رنگ.
هدف استفاده از مدیوم، تأثیر روی یک یا چند ویژگی از رنگ و ایجاد تغییراتی مانند ثبات، براقیت، روانی، زمان خشک شدن، شفافیت و دوام لایه رنگ می باشد. از آنجایی که لایه زیرین (نازک) روغن را از لایه بالایی جذب میکند، لایه بالایی می بایست حاوی روغن نسبتا بیشتری باشد.
بسته به مقدار مدیوم اضافه شده،حرکت قلمو بر روی سطح راحت تر شده و در نتیجه اثر ضربه قلمو کم می گردد.
تاثیری در زمان خشک شدن رنگ ندارد.