۳۹,۰۰۰ تومان

حفظ دوام نقاشی رنگ روغن(وارنيش نهايی).
وقتی لایه رنگ به طور کامل خشک شد وارنیش را به کار برید (زمان خشک شدن برای لایه با ضخامت معمولی تقریبا یکسال می باشد).
لایه ها ی خشک شده وارنیش را می توان با وایت اسپریت یا تربانتین پاک کرد.
براقیت را می توان به وسبله ترکیب با وترنیش مات 003 کاهش داد.
با وایت اسپریت و تربانتین رقیق می شود.
در عرض چند ساعت خشک می شود.
قلموها را با وایت اسپریت یا تربانتین تمییز کنید.
استفاده به عنوان پوشش نهایی.
براقیت بالایی به اثر می دهد.
زرد نمی کند.
قابل اشتعال.
در سایز 75 میل موجود است.