۱۱۴,۰۰۰ تومان

اسکاتیو تیره هارلم خشک شدن را هم در سطح و هم در عمق لایه ها افزایش می دهد.
از آن جایی که سیکاتیو هارلم شامل هم روغن و هم رزین است، می توان آن را به عنوان یک مدیوم با سرعت خشک کنندگی بالا دانست. هنگام رنگ کردن لایه ها روی هم همیشه لازم است تکنیک fat over lean را رعایت کرد تا چسبندگی خوبی بین لایه های رنگ داشته باشیم.
کاهش قابلیت ارتجاعی و ماندگاری لایه رنگ.