۲۷۰,۰۰۰ تومان

مدیوم زیرسازی سفید تالنز یک لایه رنگ سفید نازک است که به سرعت خشک می شود.
به محض اینکه این رنگ در معرض هوا قرار بگیرد، وایت اسپریت موجود در آن تبخیر شده و فرآیند خشک شدن اکسیداتیو آغاز می شود.
رنگ زیرسازی سفید نقاشی می تواند با هر نسبتی با رنگ روغن مخلوط شود و بسته به نسبت این ترکیب، زمان خشک شدن ما بین رنگ روغن و رنگ آلکید متغیر است.
ايجاد زمينه ای كمكی برای خشک شدن سريع رنگ روغن.
خاصيت هم پوشانی و مخلوط شدن با رنگ های روغن را دارد.