۲۰۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: الگوسازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران
نويسنده: مارگارت اشتیگلر،لوئیز کرلوپ
مترجم: نیره یونسی
انتشارات: قطره
تعداد صفحات: 240