۱۲۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: برگزیده آثار نقاشی فردین جلالی
نويسنده: فردین جلالی
انتشارات : یساولی
تعداد صفحات: 84