۷۸,۰۰۰ تومان

محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
ایجاد رنگ های آکریلیک غلیظ.
باعث افزایش حرکت و اثر ضربه قلم می شود.
استفاده از ضربه قلم های شدید و قوی را در لایه های نازک از رنگ های آکریلیک فراهم می کند.