۷۸,۰۰۰ تومان

باعث رقیق شدن رنگ اکریلیک و کاهش درجه براقیت آن می شود.
دوام لایه رنگ را حفظ می کند.
محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف  می شوند.
انعطاف پذیری لایه رنگ را افزایش می دهد.