۷۵,۰۰۰ تومان

این مجموعه نه تنها ناظر به سبک های گوناگون هنرهای زیبا و مبانی اجتماعی و علمی و فلسفی آنها خواهد بود، بلکه به سرگذشت بزرگان هنر نیز توجه خواهد داشت. در این کتاب ریشه های معماری معاصر پژوهش گشته و مولف همه جا فتوای علمی خود را در سیر معماری معاصر و شناخت آن با اطمینان و قاطعیت بسیار که حاصل مطالعات و تجارب فراوان اوست بیان داشته است. این کتاب برای نخستین بار در سال 1948 به انگلیسی منتشر شد و از آن پس تا سال 1967 شانزده بار تجدید چاپ گردید. دایره المعارف بریتانیکا مطالعه این کتاب را برای فهم معماری معاصر لازم و حتمی می داند.در این اثر ابتدا به بررسی معماری و نابسامانی هایی که در این رشته رخ داده است می پردازد. سپس علایم ظهور سنتی جدید در این فن مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی معماران جهان و معماران بومی وضع کنونی معماری و تاثیر حجم در فضا دیگر بخشهایی است که بدان پرداخته شده است.لئوناردو داوینچی و آغاز طرح برنامه های عمرانی و دوراندیشی بسیار او در این فن، ایجاد ساختمان های آهنی در اروپا نظیر تئاتر فرانسه، گنبد چدنی (گراناری) پاریس و نخستین پل معلق جهان (پل سگن) بر روی رودخانه رن بخشهای دیگری از این اثر است.همچنین در این کتاب به طور جامع به بحث و برسی پیرامون کاربرد اسکلت پولادی به جای ستون های آهنی و بسیاری موارد دیگر پرداخته شده است.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,