۳۱,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: استادیوم راهنمای طراحی و توسعه
نويسنده: بن ویکری، جان گرینت، رود شیرد
مترجمان: عبدالله مصلحی، سیدمحمدحسین رضوی، مرتضی دوستی، حسین منفرد
انتشارات: آوای ظهور
تعداد صفحات: 432